Friday, December 31, 2010

The Blog Tree

Блогчидийн хэрхэн мэдээлэлээ бусдад хүргэдэг талаар нэгэн сонирхолтой зурагт мэдээлэл гарсан байна.

Нэгдүгээр эх сурвалжнуудыг Модны үндэсээр төсөөлсөн бол Хоёрдугаар эх сурвалжнууд нь модны мөчрөөр төсөөлөгдсөн байна.
Харин зочилдог хэрэглэгчдийн тоог ногоон, шар гэх мэт өнгөөр төлөөлжээ.

Нэг хэрэгтэй мэдээлэл гэвэл эдгээр нэр дурдсан сайт, блогуудыг дараа мэдээлэл авах ч юмуу унших зорилгод ашиглавал их дажгүй мэт санагдлаа.

Posted via email from The Bibby Times

No comments: