Tuesday, November 6, 2012

Little Talks of Monster and Men


Анх сонсоод "Энэ миний сонсдог дуунуудаас арай ондоо юм байна." гэж бодуулсан дуу бол Of Monster and Men хамтлагын Little Talks хэмээх дуу.
Нэгэн үл мэдэгдэх зүйл увьдаст мэт сонсож буй хүнээ татаж байгаа их таалагдсан.

За за олон долоон, найман, есөн юм нуршаад яахав.
Дуугаа хүлээн авч сонсоно уу?
Тэгээд хэр таалагдсан эсэхээ хэлээрэй

Posted via email from The Bibby Times

No comments: