Friday, November 26, 2010

Millennials буюу бидний үе

Заримдаа нетээр хэсч явахад Gen-Y ч юмуу Millennials гэх нэр томъёо дайралддаг даа. Тэгэхээр энэ нэр нь 1980-аас оноос 2000 оны хооронд төрсөн залуучуудыг нэрлэдэг нэр томъёо юм. Одоогийнхноор бол 30 аас 10 хүртэлх насны хүмүүс багтаж байгаа юм. Энэ үеийн бусад үеийнхнээс ялгарах зан чанар нь Технологи, Дуу хөгжим, Чөлөөт Сэтгэлгээ, Оюун ухаан мөн Fashion.

Тэд ихэвчлэн өөдрөг сэтгэлгээтэй, илүү боловсролтой, чөлөөт.

Булгаа The Millennials буюу Generation Y-ийг энэхүү дэлгэрэнгүй зурагт мэдээлэлээс хүлээж авч үзнэ үү?

Posted via email from The Bibby Times

No comments: