Tuesday, November 16, 2010

Кофе дэлхийн эдийн засагт хэрхэн нөлөөлдөг вэ? [Зурагт мэдээлэл]

Хэдийгээр кофе ус, агаар шиг хэрэгтэй бус боловч дэлхийн эдийн засагт асар их нөлөөлдөг болохыг энэхүү зурагт мэдээлэлээс харж болно.

Posted via email from The Bibby Times

No comments: