Friday, December 14, 2012

Street Lights

Street_light
Ойрд ерөөсөө өөрийнхөө тухай бичээгүй, бичих гэхээр гар, keyboard хоёр эвлэхгүй өдийг хүрсээр явж байгаад Kanye West-ийн Street Lights дууг сая сонсоод энэхүү бичлэгийг бичихээр боловоо.

Уг нь энэ дууг "808s & Heartbreaks" цомог 2008 онд гарснаас хойш сонсож ирсэн бөгөөд миний дуртай дуунуудын нэг боловч саяхан сонсож байхдаа үгийг нь харсан чинь яг л миний байгаа байдлыг хэлсэн байхыг нь ажиглалаа.

kanye_west_-streetlights.mp3 Listen on Posterous

Миний хэлэх гэж байгаа санааг дууны үгнээс харна биз

Let me know, do I still got time to grow?
Things ain't always set in stone

That being, now let me know...

Seems like street lights glowing
Happened to be just like moments passing in front of me
So I hopped in the cab and I paid my fare

See, I know my destination but I'm just not there


Posted via email from The Bibby Times

No comments: