Tuesday, January 24, 2012

Geek, Nerd хоёрын ялгаа [Зурагт Мэдээлэл]

Өдий болтол Geek, Nerd хоёрын ялгааг мэддэггүй юм биш биз дээ? Санаа зовох хэрэггүй ээ. Би ч гэсэн мэддэгүй байснаа энэхүү зурагт мэдээллийг үзсэний дараа анзаарлаа. Энэ 2ын ялгааг дүрсэлсэн энэ зурагт мэдээлэл их сонирхолтой санагдсан болохоор үүнийг уншиж байгаа таньтай ч гэсэн хувцаалцахаар шийдсэн билээ.

 


Дашрамд дурьдахад Meriam-Webster толь бичиг эдгээр хоёр үгсийг ингэж тайлбарлажээ:

Nerd: noun \ˈnərd\
:
an unstylish, unattractive, or socially inept person; especially : one slavishly devoted to intellectual or academic pursuits <computer nerds>

Geek: noun \ˈgēk\
: a person often of an intellectual bent who is disliked

Geek-nerd

Posted via email from The Bibby Times

No comments: