Tuesday, October 25, 2011

Энэ зурагт мэдээллийг үзэнгээ хүзүүний дасгал хийх үү?

Хийж байгаа юмаа түр завсарлаад энэ зурагт мэдээллийг сонирхонгоо хүзүүндээ жоохон дасгал хий дээ.

Stretchurneck

Posted via email from The Bibby Times

No comments: