Tuesday, August 30, 2011

Алимны Мод (Зурагт мэдээлэл)

Apple хэмээх нэртэй Алимны Мод 35 жилийн дотор зөндөө сая хэрэглэгчдийг алимаар ханган нийлүүлсэн байна.
Хэрэв энэхүү Алимны модийг зурвал иймэрхүү болно гэдгийг Mashable-ийн Mike Vasilev харуулсан ажээ.

Mashable_apple-tree-infographics

Posted via email from The Bibby Times

No comments: