Sunday, February 6, 2011

Нууц үгийн тухай жоохон нууц мэдээлэл

Бидний өдөр тутмын онлайн амьдралын салшгүй нэг хэсэг бол password - нууц үг. Бид нууц үгийг и-мэйл, фэйсбүүк, твиттер гэх мэт байнга ашигладаг сайтууддаа хэрэглэх болгондоо үүгээр нэвтэрч ашигладаг.

Харин бидний хэд нь нийтлэг ашиглагддаг нууц үгнүүдийн нэгийг нь ашигладаг вэ?
Бидний хэд нь өөрсдийнхөө нэр ч юмуу төрсөн он сарыг нууц үг болгон ашигладаг вэ? гэх мэт нууц үгнүүдийн тухай сонирхолтой баримтуудыг энэхүү зурагт мэдээллээр харж болно.

Мөн таны нууц үг эдгээр нийтлэг нууц үгнүүдийн нэг бол хэрхэн бөх бат нууц үг бий болгох талаар зөвлөсөн байгаа.

Posted via email from The Bibby Times

No comments: