Wednesday, January 12, 2011

Эрэгтэй хүн vs. Эмэгтэй хүн (Ялгаанууд)

Интернэтээр юм хайж байгаад эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн ялгааг харуулсан зургыг санаандгүй харчихааад энэ талаар жоохон юм бичвэл дажгүй юм гэж бодлоо.

Хоёр эрэгтэй хүмүүс хоорондоо аман бус аргаар харилцах Хоёр эмэгтэй хүмүүс хоорондоо аман бус аргаар харилцах

Эмэгтэйчүүдийн онлайн байхад хамгийн их сонирходог 5н зүйлс:

1. Television (what is on TV) (19%)
2. Advertising (15%)
3. Food products (13%)
4. Supermarket (12%)
5. Mobile telephony (12%)

Эрэгтэйчүүдийн онлайн байхад хамгийн их сонирходог 5н зүйлс:

1. Software (23%)
2. Politics (21%)
3. Broadband internet companies (18%)
4. Travel (17%)
5. Mobile telephony (17%)

Эмэгтэйчүүдийн онлайн байхдаа хуваалцах дуртай топ 5н зүйлс:

1. Photo / Video (55%)
2. Music (40%)
3. Emotional experiences (36%)
4. Lists of useful links (27%)
5. Recipes (27%)

Эрэгтэйчүүдийн онлайн байхдаа хуваалцах дуртай топ 5н зүйлс:

1. Photo / Video (67%)
2. Professional Knowledge (39%)
3. Lists of useful links (28%)
4. Ideas relating to a service or product (26%)
5. Experience/information about travels (25%)

Эмэгтэйчүүдийн олон нийтийн сүлжээд хийдэг шилдэг 5н зүйлс:

1. Chatting (53%)
2. Maintaining Contacts (42%)
3. Watching Video and Photos (26%)
4. Exchanging tips and information (23%)
5. Talking about nothing in particular (21%)

Эрэгтэйчүүдийн олон нийтийн сүлжээд хийдэг шилдэг 5н зүйлс:

1. Maintaining Contacts (34%)
2. Exchanging tips and information (33%)
3. Watching Video and Photos (32%)
4. Exchanging experiences (28%)
5. Chatting (21%)

 

Эцэст нь эрэгтэй болон эмэгтэй хүмүүсийн ялгааг толинд харах:

 

Сонирхолтой байгаа юм шүү. Өөр сонин хачин зүйлс юу байна? Энэ бичлэгний талаархи сэтгэгдэл?

 

Posted via email from The Bibby Times

No comments: