Tuesday, August 14, 2012

HTML5-ын тухай зурагт мэдээлэл

Сүүлийн үед HTML5 гэж Flash-ыг ардаа орхино гэх мэт яриа их яригддаг болж. Үүнээс үүдээд HTML5 гэж яг хэрхэн үүссэн ба хувьссан өөрчлөгдсөн тухай сонирхолтой зурагт мэдээллийг хүлээн авч үзнэ үү.

No comments: